Testa LAGA-spelet

LAGA är Unga Allergikers och Svenska Celiakiungdomsförbundets skolprojekt. Nu erbjuder vi alla mellanstadieelever att gratis testa vårt upplevelsebaserade spel Mer LAGAnda! Läs mer här under om spelets syfte och upplägg. Om det låter intressant så kontakta oss, vi kommer gärna ut till din klass! 

Bakgrund

Upplevelsebaserat lärande handlar om att skapa en bubbla av förutsättningar där deltagaren går in i ett nytt tankesätt som kan leda till nya reflektioner.

I en skolklass på 30 elever har i genomsnitt fyra barn allergisnuva, tre astma och två födoämnesallergi. Samtidigt så får fler och fler barn diagnosen celiaki (glutenintolerans).  Ett viktigt mål för våra organisationer är att skapa mer LAGAnda! Spelet fokuserar därför på bemötandefrågor, som vi vet är ett av de största problemen för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Vi vill genom spelet öka kunskapen och förståelsen genom att eleverna själva får testa en skoldag med någon eller flera av dessa diagnoser. Samtidigt får de veta mer om vad de kan göra för att hjälpa sina klasskompisar.

Spelupplägget

Spelet går ut på att ta sig igenom en skoldag; att ta sig till skolan, äta i matsalen, ha rast och gå på olika lektioner. Innan spelet börjar tilldelas eleverna olika former av allergier, astma, celiaki och/eller intolerans. Eleverna drar tre kort var och det är slumpen som avgör vilka diagnoser de får. Det finns även kort som är tomma. Spelplanen är mattor på golvet och spelpjäserna är eleverna själva. De rör sig över spelplanen och på så sätt genom skoldagen. De slår två stora tärningarna, en med en siffra och en med olika platser i skolan.

Utifrån vilken plats tärningen visar får de en sant eller falskt-fråga de ska besvara, dessa frågor är kopplade till olika ämnen i skolan. Utifrån våra medlemmars erfarenheter har vi sedan skapat hinder av olika slag som kopplas till deras diagnoser. När eleverna hamnar i en situation som är kopplad till deras diagnos får de inte gå vidare eller kan till och med kastas bakåt i spelet, även om de svarat rätt på sant eller falskt-frågan. På så sätt får eleverna lära sig mer om astma, allergi, celiaki och intolerans samt det utanförskap som de kan bidra till. De får känna frustationen av att inte kunna delta på rasten, idrotten, lunchen eller utflykten.

Som ett positiv inslag i spelet finns det kompiskort som gör att eleverna kan gå framåt fast de egentligen inte får. Detta för att en kompis hjälper dem. Alla får varsitt kompiskort innan spelet börjar. När de använder kortet får de tillsammans med spelledaren komma på en situation där de som klasskamrater kan hjälpa till. På så sätt lär sig klasskompisarna vad de kan göra för att alla ska må bra i skolan.

Tid och antal

Spelet går att köra med 15 elever åt gången, i par två och två. Just nu när vi är ute och testar spelet kan vi dela upp oss i två grupper under själva spelsektionen, så nu kan vi ta klasser på 30 elever. Innan spelet informerar vi lite kort om astma, allergi, celiaki och intolerans och hur det kan vara att gå i skolan med dessa diagnoser. Detta återkommer sedan i spelet. Sedan spelar vi ca 30-40 minuter. När spelet är slut har några kommit väldigt långt medan andra kanske bara kommit några steg fram. Då samlas hela gruppen och spelledaren håller en frågestund kring hur det kändes för eleverna. Vi lyfter återigen kunskap om astma, allergi, celiaki och intolerans och hur klassen kan jobba vidare med bemötandefrågor. Hela spelet tar ca 1,5 timme. 

'