Engagera dig i UA

Unga Allergiker är en ideell organisation som bygger på medlemmarnas frivilliga engagemang. Du kan bidra till ett växande UA på många sätt. Oavsett vad du gör så är din insats värdefull!