Vi är Unga Allergiker

Unga Allergiker är en ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang. Vårt mål är att skapa ett samhälle tillgängligt för alla!

Unga Allergiker vill göra skillnad för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi är en organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år och anordnar aktiviteter som läger, medlemsträffar och utbildningar. Vi bedriver dessutom påverkansarbete och sprider kunskap - vårt mål är ett samhälle som är tillgängligt för alla. Att bli medlem går snabbt och kostar ingenting.

'