LAGA-konferensen 2017

Hur gör vi skolan tillgänglig för alla? Eleverna vet!

Arbetar du i skolan? Är du förälder till ett barn med astma, allergi, celiaki eller intolerans? Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta för en tillgänglig skola för alla? Välkommen att kostnadsfritt delta på LAGA- konferensen!

Många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans påpekar att de finns en okunskap kring deras vardag och att de ofta blir diskrimenade i skolan. Vi vet att dessa elever kan ha högre sjukfrånvaro än andra elever, att de kan känna stor oro över att äta skolmaten och att de har svårt att delta under till exempel idrottslektionerna och hemkunskapen.

Under två år har vi jobbar med att kartlägga vad elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver för att må bra i skolan. Nu har vi sammanställt våra resultat i ett metodmaterial som är baserat på elevers erfarenheter och ska användas tillsammans med eleverna.

Under LAGA-konferensen kommer vi bland annat ta upp vilka rättigheter dessa elever har, hur skolresultat påverkas vem som egentligen bär ansvaret för att alla elever ges samma möjligheter.

Så anmäl dig till konferensen redan idag! Där kommer LAGA-projektet tillsammans med experter och elever berätta mer om hur ni kan arbeta för en mer tillgänglig och säker skolmiljö för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Anmäl dig här!

Tid: 8 september 2017 09:00-16:00

Plats: 7A Odenplan i Stockholm

Kostnad: Gratis! Vi bjuder på lunch och fika.
Avbokning efter den 8/7 debiteras med 500 SEK.

Begränsat antal platser

Läs mer om LAGA-projektet på www.tillgängligskola.nu

'