Årets medlemsenkät har tema fritid

Årets medlemsenkät är här!

Med årets medlemsenkät vill vi få få förståelse för vilka svårigheter du som medlem upplever på din fritid kopplat till din astma, allergi eller överkänslighet. Med din hjälp kan vi förbättra och sprida kunskap! 

Svara på enkäten här

'