Om oss

Unga Allergiker är en organisation för barn och unga mellan sex och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Det är medlemmarnas engagemang som bygger organisationen.

UA (Unga Allergiker) tror på ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi vill göra skillnad för barn och unga med astma och allergi. Vår vision är ett samhälle där astma och allergi inte är begränsande!

UA anordnar mycket aktiviteter, till exempel läger och konferenser. Vi bedriver påverkansarbete och sprider kunskap.

Våra medlemmar finns i lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningarna arbetar självständigt men knyts samman genom en förbundsstyrelse och ett kansli.

'