LAGA-projektet

LAGA är vårt och Svenska Celiakiungdomsförbundets skolprojekt. Vi jobbar för att göra skolan säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Det är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. I oktober tar projektet slut och vi håller en avslutningskonferens den 8 september 2017. Läs mer om projektet och konferensen på www.tillgängligskola.nu 

Vid frågor kontakta:
Emma Grönlund
emma.gronlund@ungaallergiker.se
070-7130102

'