Samarbeten

Unga Allergiker värnar om sina samarbeten. Tillsammans med andra kan vi alltid bli starkare!

Astma och Allergiförbundet
Unga Allergiker har ett mångårigt samarbete med Astma och Allergiförbundet. Vi har en kontinuerlig kontakt och genomför många projekt och aktiviteter ihop. 

Unga Allergiker sitter även med en adjungerad i Astma- och allergiförbundets styrelse, där vi tar tillvara på varandras framsteg. Mer information om Astma- och Allergiförbundet hittar du på www.astmaoallergiforbundet.se

Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF
SCUF är liksom Unga Allergiker en ungdomsorganisation men med en annan inriktning. SCUF fokuserar sin verksamhet på ungdomar som har celiaki, glutenintolerans. 

Unga Allergiker anordnar ibland aktiviteter ihop med SCUF. Vi har även under tre år drivit ett projekt tillsammans, Tillgängligskola.nu. Mer information om SCUF hittar du på www.scuf.se.

Nätverket unga för tillgänglighet
Nätverket bildades under 2010 av olika ungdomsförbund som arbetar med funktionsnedsättningar. Nätverket skapades för att hålla en närmre kontakt och påverka politiskt i gemensamma frågor. Vill du veta mer om nätverket kontakta sofia.olsson@ungaallergiker.se

Tobaksfakta
Tankesmedjan Tobaksfakta är en oberoende ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer. Visionen är ett tobaksfritt samhälle. Grunden för Tobaksfakta är att arbeta för en tobaksfri framtid är den internationella tobakskonventionen, världshälsoorganisationen WHOs ramkonvention om tobakskontroll.

'