Stöd oss

Genom att stödja Unga Allergikers arbete gör du skillnad för barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet.

Med hjälp av ditt bidrag kan vi bedriva påverkansarbete och ge unga med astma och allergi en meningsfull tillvaro. Gör en insats för ett samhälle tillgängligt för alla!

Många barn och unga med astma, allergi eller annan överkänslighet tvingas leva ett återhållsamt liv, de kan ofta inte ta för sig som andra barn. Vi vill stärka deras självkänsla och få dem att känna att det är de som sätter gränserna - inte allergin. Ditt bidrag ger oss möjlighet att i större utstäckning skapa tillfällen där unga kan utvecklas som individer. Vårt årliga sommarläger är ett exempel på hur vi får barn och unga att växa.

Ditt bidrag gör att vi kan fortsätta att driva en allergipolitik som påverkar beslutsfattare och politiker på lokal och nationell nivå.

Du kan bidra både som privatperson och företag. Klicka dig rätt i menyn till höger!

Du är viktig!

'