UA Stockholm

Välkommen till UA Stockholm! Du som bor i Stockholms, Södermanlands eller Gotlands län hör till denna lokalförening.

UA Stockholm har sitt säte i Stockholm. Vi har under tidigare år haft härliga spelkvällar, besökt Gröna Lund och mycket annat. Vi har även skapat ett Stockholmsbaserat nätverk för medlemmar över 18 år tillsammans med Scuf och Astma- och allergiförbundet.

UA Stockholms styrelse:
Ordförande: Hanna Nielsen
Vice ordförande: Sara Shamsizadeh
Kassör:         Hanna Shamsizadeh
Ledamot:     Thami Alami
Sebastian Svensson
Nathalie Martinez
David Martinez

Kontakt:
Mejl: stockholm(@)ungaallergiker.se
Facebook: UA Stockholm
Instagram: @ungaallergikerstockholm

Dokument

'